رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲۰۰ تن گوشت پس از یک‌ سال از گمرک ترخیص شد

۲۰۰ تن گوشت پس از یک‌ سال از گمرک ترخیص شد دادستان مرکز استان هرمزگان: محموله  ۲۰۰ تنی گوشت منجمد برزیلی که بیش از یک‌سال در گمرک بندرعباس معطل مانده بود و بیم فساد آن می رفت با ورود دستگاه قضایی هرمزگان تعیین تکلیف شد.

۲۰۰ تن گوشت پس از یک‌ سال از گمرک ترخیص شد

دادستان مرکز استان هرمزگان:

محموله  ۲۰۰ تنی گوشت منجمد برزیلی که بیش از یک‌سال در گمرک بندرعباس معطل مانده بود و بیم فساد آن می رفت با ورود دستگاه قضایی هرمزگان تعیین تکلیف شد.