رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پادزهر قرص برنج به تایید وزارت بهداشت نرسیده است

پادزهر قرص برنج به تایید وزارت بهداشت نرسیده است وزیر بهداشت درخصوص اخباری مبنی بر کشف پادزهر قرص برنج گفت: موضوع کشف پادزهر قرص برنج هنوز به تایید وزارت بهداشت نرسیده است.

پادزهر قرص برنج به تایید وزارت بهداشت نرسیده است

وزیر بهداشت درخصوص اخباری مبنی بر کشف پادزهر قرص برنج گفت: موضوع کشف پادزهر قرص برنج هنوز به تایید وزارت بهداشت نرسیده است.


جدیدترین خبرها