رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر ورزش استیضاح می‌شود

وزیر ورزش استیضاح می‌شود سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس: با توجه به اینکه وزیر ورزش تاکنون ۴ کارت زرد از مجلس گرفته، طبق تصمیم هیئت‌رئیسه فردا استیضاح او اعلام وصول می‌شود. طبق آیین‌نامه مجلس اگر کارت زردهای وزیری از ۳ مورد بیشتر شود، طرح استیضاح او بدون نیاز به بررسی در کمیسیون توسط هیئت‌رئیسه اعلام وصول […]

وزیر ورزش استیضاح می‌شود

سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس: با توجه به اینکه وزیر ورزش تاکنون ۴ کارت زرد از مجلس گرفته، طبق تصمیم هیئت‌رئیسه فردا استیضاح او اعلام وصول می‌شود.

طبق آیین‌نامه مجلس اگر کارت زردهای وزیری از ۳ مورد بیشتر شود، طرح استیضاح او بدون نیاز به بررسی در کمیسیون توسط هیئت‌رئیسه اعلام وصول می‌شود.