رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایلان ماسک تایید کرد که توییتر رسما به X تغییر نام خواهد داد

ایلان ماسک تایید کرد که توییتر رسما به X تغییر نام خواهد داد. وبسایت توییتر هم به x.com هدایت می شود.

ایلان ماسک تایید کرد که توییتر رسما به X تغییر نام خواهد داد. وبسایت توییتر هم به x.com هدایت می شود.