رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان: کراوات صلیب است و باید از بین برده شود!

طالبان: کراوات صلیب است و باید از بین برده شود! محمد هاشم شهید ورور، رئیس عمومی دعوت و ارشاد طالبان گفت: کراوات علامت صلیب است؛ حکم شریعت این است که محو شود، از بین برده شود. صلیب نشان کفر است. صلیب نشان شهادت عیسی در بین مسیحیان است.

طالبان: کراوات صلیب است و باید از بین برده شود!

محمد هاشم شهید ورور، رئیس عمومی دعوت و ارشاد طالبان گفت: کراوات علامت صلیب است؛ حکم شریعت این است که محو شود، از بین برده شود.

صلیب نشان کفر است.

صلیب نشان شهادت عیسی در بین مسیحیان است.