رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کدخدایی: دلایل رد صلاحیت‌ها محرمانه به افراد اعلام می‌شود

کدخدایی: دلایل رد صلاحیت‌ها محرمانه به افراد اعلام می‌شود عضو حقوقدان شورای نگهبان: اصلاح قانون انتخابات دیر و به صورت حداقلی انجام شد. انتظار ما این بود که قانون جامعی درباره انتخابات به تصویب برسد. قانون موجود بخشی از اشکالات را برطرف می‌کند. ما بر اساس مستنداتی که در اختیار داریم، صلاحیت‌های افراد را بررسی […]

کدخدایی: دلایل رد صلاحیت‌ها محرمانه به افراد اعلام می‌شود

عضو حقوقدان شورای نگهبان:

اصلاح قانون انتخابات دیر و به صورت حداقلی انجام شد.

انتظار ما این بود که قانون جامعی درباره انتخابات به تصویب برسد.

قانون موجود بخشی از اشکالات را برطرف می‌کند.

ما بر اساس مستنداتی که در اختیار داریم، صلاحیت‌های افراد را بررسی می‌کنیم.

قانون انتخابات به شورای نگهبان اعلام کرده باید دلایل ردصلاحیت‌ها به صورت محرمانه به افراد اعلام شود.


جدیدترین خبرها