رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش صداوسیما: ۲۰۷ های ثبت نامی، ۲۰۶ هستند!

گزارش صداوسیما: ۲۰۷ های ثبت نامی، ۲۰۶ هستند! ۲۰۷ را با موتور و داشبورد ۲۰۶ تحویل مردم می‌دهند رینگش آلومینیومی نیست سنسور و دوربین دنده عقب ندارد ترمز عقب هم کاسه‌ای شده است…

گزارش صداوسیما: ۲۰۷ های ثبت نامی، ۲۰۶ هستند!

۲۰۷ را با موتور و داشبورد ۲۰۶ تحویل مردم می‌دهند

رینگش آلومینیومی نیست

سنسور و دوربین دنده عقب ندارد

ترمز عقب هم کاسه‌ای شده است…


جدیدترین خبرها