رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش وزارت بهداشت به پذیرش پزشکان سهمیه‌ای

واکنش وزارت بهداشت به پذیرش پزشکان سهمیه‌ای سخنگوی وزارت بهداشت: فایلی که از سوی یک رسانه در موضوع اسامی پزشکان متخصص سهمیه‌ای مورد اشاره قرار گرفته، هیچ گونه ارتباطی به آزمون دستیاری امسال ندارد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص سهمیه دستیاری پزشکی به قانون عمل می کند. همه افرادی که در آزمون […]

واکنش وزارت بهداشت به پذیرش پزشکان سهمیه‌ای

سخنگوی وزارت بهداشت:

فایلی که از سوی یک رسانه در موضوع اسامی پزشکان متخصص سهمیه‌ای مورد اشاره قرار گرفته، هیچ گونه ارتباطی به آزمون دستیاری امسال ندارد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص سهمیه دستیاری پزشکی به قانون عمل می کند.

همه افرادی که در آزمون دستیاری تخصصی پذیرش می‌شوند صلاحیت‌های علمی لازم را حائز بوده و افرادی که فاقد صلاحیت علمی باشند، در هیچ دانشگاهی پذیرفته نمی‌شوند.