رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کیومرث هاشمی سرپرست وزارت ورزش شد

کیومرث هاشمی سرپرست وزارت ورزش شد کیومرث هاشمی سرپرست وزارت ورزش و جوانان شد و مراسم معارفه ظهر امروز انجام می‌شود.

کیومرث هاشمی سرپرست وزارت ورزش شد

کیومرث هاشمی سرپرست وزارت ورزش و جوانان شد و مراسم معارفه ظهر امروز انجام می‌شود.