رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حدنصاب کارکرد تلفن ثابت افزایش یافت

حدنصاب کارکرد تلفن ثابت افزایش یافت مبلغ حدنصاب قطع یک طرفه تلفن به نفع مشتریان در کشور، تا سه برابر افزایش یافت. پرداخت نشدن صورت‌حساب در دو ماه متوالی (با هر مبلغ بدهی) یا رسیدن مبلغ  قبض قابل پرداخت در تهران به مرز  ۶۰۰ هزار ریال در ماه (میان دوره) و در سایر شهرها به […]

حدنصاب کارکرد تلفن ثابت افزایش یافت

مبلغ حدنصاب قطع یک طرفه تلفن به نفع مشتریان در کشور، تا سه برابر افزایش یافت.

پرداخت نشدن صورت‌حساب در دو ماه متوالی (با هر مبلغ بدهی) یا رسیدن مبلغ  قبض قابل پرداخت در تهران به مرز  ۶۰۰ هزار ریال در ماه (میان دوره) و در سایر شهرها به مبلغ  ۴۵۰ هزار ریال در ماه (میان دوره) برای ارائه خدمات در مراکز استان‌ها، ۳۰۰ هزار ریال در سایر شهرها و ۲۵۰ هزار در روستاها موجب قطع یک طرفه تلفن می‌شود.