رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت اعتراض وکلا به حکم صادره برای توماج صالحی/ پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود

ثبت اعتراض وکلا به حکم صادره برای توماج صالحی/ پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی: ما به عنوان وکلای متهم، ایرادات مشخص و روشنی به حکم صادره توسط دادگاه انقلاب شهرستان اصفهان داریم به همین دلیل هم در موعد قانونی، اعتراض خود را به رای صادره ثبت کردیم. پرونده برای […]

ثبت اعتراض وکلا به حکم صادره برای توماج صالحی/ پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود

امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی:
ما به عنوان وکلای متهم، ایرادات مشخص و روشنی به حکم صادره توسط دادگاه انقلاب شهرستان اصفهان داریم به همین دلیل هم در موعد قانونی، اعتراض خود را به رای صادره ثبت کردیم.

پرونده برای تعیین تکلیف نهایی به اعتراض، به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد. دلیل ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور نیز، آن است که براساس قانون، آرا دادگاه‌ها و محاکمی که با حضور بیش از یک قاضی برگزار می‌شود، رسیدگی به اعتراضاتش، برعهده دیوان عالی کشور خواهد بود. بنابراین ما منتظر تعیین شعبه رسیدگی کننده به اعتراض و تصمیم قضات شعبه هستیم.

حکم صادره توسط دادگاه انقلاب شهرستان اصفهان، اگرچه آقای توماج صالحی را  از بابت اتهاماتی چون افساد فی الارض به صورت مطلق، توهین به رهبری و ارتباط با دول متخاصم تبرئه کرده است ولی در مواردی شاهد درنظرگیری ۲ مجازات، آن هم برای یک عنوان اتهامی بودیم. این مورد در کنار برخی موارد دیگر، موجب شد تا اعتراض خود را به رای صادره ثبت کنیم./ شرق


جدیدترین خبرها