رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهدی طارمی به شایعات پایان داد

مهدی طارمی به شایعات پایان داد طارمی که اخیرا فقط به گفتن این جمله که «هنوز یک فصل دیگر با پورتو قرارداد دارم» بسنده کرده بود، حالا با انتشار تصاویری از خودش با پیراهن جدید پورتو در اینستاگرام، به شایعات جدایی‌اش از این باشگاه پایان داده است.

مهدی طارمی به شایعات پایان داد

طارمی که اخیرا فقط به گفتن این جمله که «هنوز یک فصل دیگر با پورتو قرارداد دارم» بسنده کرده بود، حالا با انتشار تصاویری از خودش با پیراهن جدید پورتو در اینستاگرام، به شایعات جدایی‌اش از این باشگاه پایان داده است.