رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استقرار جایگاه‌های سوخت سیار در ایام اربعین

استقرار جایگاه‌های سوخت سیار در ایام اربعین مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی: خوشبختانه جای هیچ نگرانی برای تامین سوخت برای تردد وسایل نقلیه زائران اربعین در کشور وجود ندارد. این جایگاه‌ها به منظور کاهش حجم بار ترافیکی سوخت‌رسانی در ورودی شهر‌ها بخصوص نقاط مرزی اتخاذ خواهد شد.

استقرار جایگاه‌های سوخت سیار در ایام اربعین

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:

خوشبختانه جای هیچ نگرانی برای تامین سوخت برای تردد وسایل نقلیه زائران اربعین در کشور وجود ندارد.

این جایگاه‌ها به منظور کاهش حجم بار ترافیکی سوخت‌رسانی در ورودی شهر‌ها بخصوص نقاط مرزی اتخاذ خواهد شد.