رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت به‌جای مداخلات موردی در صنایع، فضای کسب و کار را اصلاح کند

حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نوشت:دولت به‌جای مداخلات موردی در صنایع، فضای کسب و کار را اصلاح کند

حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نوشت:دولت به‌جای مداخلات موردی در صنایع، فضای کسب و کار را اصلاح کند