رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فارغ‌التحصیلان کدام رشته‌ها بیشترین و کمترین شانس اشتغال را دارند؟

فارغ‌التحصیلان کدام رشته‌ها بیشترین و کمترین شانس اشتغال را دارند؟ براساس آخرین آمار، فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی ۶۳ درصد، علوم انسانی ۴۵ درصد و رشته‌های فنی و مهندسی ۴۱ درصد به ترتیب بیشترین شانس اشتغال را در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به خود اختصاص داده‌اند. همچنین رشته‌های هنر، علوم پایه و کشاورزی کمترین تقاضا برای بازار کار […]

فارغ‌التحصیلان کدام رشته‌ها بیشترین و کمترین شانس اشتغال را دارند؟

براساس آخرین آمار، فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی ۶۳ درصد، علوم انسانی ۴۵ درصد و رشته‌های فنی و مهندسی ۴۱ درصد به ترتیب بیشترین شانس اشتغال را در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین رشته‌های هنر، علوم پایه و کشاورزی کمترین تقاضا برای بازار کار در ایران را دارند.