رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور حکم محکومیت برای ۷ نفر از مدیران و کارکنان اجرایی ‌استان بوشهر

صدور حکم محکومیت برای ۷ نفر از مدیران و کارکنان اجرایی ‌استان بوشهر شهبازی بازرس کل استان بوشهر: برای ۷ نفر از مدیران و کارکنان یکی از دستگاه‌های اجرایی استان به دلیل بروز تخلف، حکم محکومیت حبس صادر شده است. برای این ۷ نفر در مجموع ۱۸ سال و ۳ ماه محکومیت بدوی صادر شده […]

صدور حکم محکومیت برای ۷ نفر از مدیران و کارکنان اجرایی ‌استان بوشهر

شهبازی بازرس کل استان بوشهر: برای ۷ نفر از مدیران و کارکنان یکی از دستگاه‌های اجرایی استان به دلیل بروز تخلف، حکم محکومیت حبس صادر شده است.

برای این ۷ نفر در مجموع ۱۸ سال و ۳ ماه محکومیت بدوی صادر شده است./ باشگاه خبرنگاران