رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت مجلس با بررسی لایحه حجاب طبق اصل ۸۵

موافقت مجلس با بررسی لایحه حجاب طبق اصل ۸۵ نمایندگان مجلس با بررسی لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) موافقت کردند.

موافقت مجلس با بررسی لایحه حجاب طبق اصل ۸۵

نمایندگان مجلس با بررسی لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) موافقت کردند.