رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصوبه افزایش نرخ خوراک و گاز پتروشیمی‌ها مغایر قانون است

نامه قالیباف به رئیسی مصوبه افزایش نرخ خوراک و گاز پتروشیمی‌ها مغایر قانون است رئیس مجلس در نامه به رئیس‌جمهور خواستار اعلام نظر قطعی درباره مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که از طرف هیات تطبیق مصوبات دولت رد شده، ظرف یک هفته شد. در این نامه تاکید شد، پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای، آن بخش […]

نامه قالیباف به رئیسی

مصوبه افزایش نرخ خوراک و گاز پتروشیمی‌ها مغایر قانون است

رئیس مجلس در نامه به رئیس‌جمهور خواستار اعلام نظر قطعی درباره مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که از طرف هیات تطبیق مصوبات دولت رد شده، ظرف یک هفته شد.

در این نامه تاکید شد، پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی الاثر خواهد بود.