رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پوتین: قدرت اقتصادی روسیه از آلمان پیشی گرفت

پوتین: قدرت اقتصادی روسیه از آلمان پیشی گرفت رئیس‌جمهور روسیه: بر اساس گزارش بانک جهانی، فدراسیون روسیه از نظر برابری قدرت خرید و حجم اقتصادی از آلمان پیشی گرفته است. وضعیت بودجه در فدراسیون روسیه خطری برای ثبات اقتصاد کلان ندارد.

پوتین: قدرت اقتصادی روسیه از آلمان پیشی گرفت

رئیس‌جمهور روسیه:

بر اساس گزارش بانک جهانی، فدراسیون روسیه از نظر برابری قدرت خرید و حجم اقتصادی از آلمان پیشی گرفته است.

وضعیت بودجه در فدراسیون روسیه خطری برای ثبات اقتصاد کلان ندارد.