رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شبکه دولتی روسیه از مرگ پریگوژین خبر داد

شبکه دولتی روسیه از مرگ پریگوژین خبر داد برخی رسانه‌های روسیه به نقل از شبکه دولتی «روسیه ۲۴» از مرگ پریگوژین خبر داده‌اند اما گفته اند روند شناسایی اجساد باید پس از آزمایش DNA مشخص شود. پایگاه «ردوکا» روسیه نیز می‌گوید رئیس واگنرها کشته شده است.

شبکه دولتی روسیه از مرگ پریگوژین خبر داد

برخی رسانه‌های روسیه به نقل از شبکه دولتی «روسیه ۲۴» از مرگ پریگوژین خبر داده‌اند اما گفته اند روند شناسایی اجساد باید پس از آزمایش DNA مشخص شود.

پایگاه «ردوکا» روسیه نیز می‌گوید رئیس واگنرها کشته شده است.