رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افراد مشمول عفو رهبری در جریان اغتشاشات سال گذشته مراقب توطئه‌های جدید دشمنان باشند

معاون قضایی قوه قضاییه: افراد مشمول عفو رهبری در جریان اغتشاشات سال گذشته مراقب توطئه‌های جدید دشمنان باشند حجت‌الاسلام صادق رحیمی : افراد مشمول عفو رهبری در جریان اغتشاشات سال گذشته مراقب توطئه‌های جدید دشمنان باشند. کسانی‌ که در جریان اغتشاشات سال گذشته، مشمول عفو رهبری قرار گرفتند، اگر مجدداً فریب خورده و اقدامات خود […]

معاون قضایی قوه قضاییه: افراد مشمول عفو رهبری در جریان اغتشاشات سال گذشته مراقب توطئه‌های جدید دشمنان باشند

حجت‌الاسلام صادق رحیمی :
افراد مشمول عفو رهبری در جریان اغتشاشات سال گذشته مراقب توطئه‌های جدید دشمنان باشند. کسانی‌ که در جریان اغتشاشات سال گذشته، مشمول عفو رهبری قرار گرفتند، اگر مجدداً فریب خورده و اقدامات خود را تکرار کنند با قاطعیت بیشتری با آنان برخورد می‌شود.

در این مرحله مجازات آنان مضاعف و ارفاق و تخفیفی اعمال نخواهد شد.

دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، تمامی تحرکات را تحت نظر دارند./میزان