رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشف قدیمی‌ترین روستا در اروپا

کشف قدیمی‌ترین روستا در اروپا باستان‌شناسان بقایای روستایی را کشف کردند که قدمت آن به احتمال زیاد به زمان نخستین کشاورزان اروپا می‌رسد. این روستای هشت‌هزار ساله بر فراز یک دریاچه باستانی ساخته شده و قدیمی‌ترین روستای شناخته‌شده‌ در اروپاست.

کشف قدیمی‌ترین روستا در اروپا

باستان‌شناسان بقایای روستایی را کشف کردند که قدمت آن به احتمال زیاد به زمان نخستین کشاورزان اروپا می‌رسد.

این روستای هشت‌هزار ساله بر فراز یک دریاچه باستانی ساخته شده و قدیمی‌ترین روستای شناخته‌شده‌ در اروپاست.


جدیدترین خبرها