رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام شرایط دریافت وام ۱۵۰ میلیونی تاکسیرانان

اعلام شرایط دریافت وام ۱۵۰ میلیونی تاکسیرانان مدیر نوسازی سازمان مدیریت تاکسیرانی تهران: پرداخت تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی با کارمزد هشت درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه با سه ماه تنفس از ابتدای شهریورماه آغاز شده است. ضامن این تسهیلات یک برگ چک صیادی و سند خودرو است.

اعلام شرایط دریافت وام ۱۵۰ میلیونی تاکسیرانان

مدیر نوسازی سازمان مدیریت تاکسیرانی تهران:

پرداخت تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی با کارمزد هشت درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه با سه ماه تنفس از ابتدای شهریورماه آغاز شده است.

ضامن این تسهیلات یک برگ چک صیادی و سند خودرو است.