رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کیومرث هاشمی: به عنوان وزیر ورزش به مجلس معرفی می‌شوم

کیومرث هاشمی: به عنوان وزیر ورزش به مجلس معرفی می‌شوم سرپرست وزارت ورزش و جوانان: قرار است به عنوان وزیر ورزش و جوانان به مجلس معرفی شوم و با هماهنگی رئیس جمهور  این اتفاق خواهد افتاد. بعد از معرفی برنامه‌های خودمان را اعلام خواهیم کرد که قرار است چه کارهایی انجام شود.

کیومرث هاشمی: به عنوان وزیر ورزش به مجلس معرفی می‌شوم

سرپرست وزارت ورزش و جوانان:

قرار است به عنوان وزیر ورزش و جوانان به مجلس معرفی شوم و با هماهنگی رئیس جمهور  این اتفاق خواهد افتاد.

بعد از معرفی برنامه‌های خودمان را اعلام خواهیم کرد که قرار است چه کارهایی انجام شود.