رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شورای رقابت: برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت خودرو نداریم

شورای رقابت: برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت خودرو نداریم توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت : شورا متولی قیمت‌گذاری و تعیین دستورالعمل قیمت خودروهاست؛ این موضوع هنوز تغییری نکرده است. همچنان نهاد تصمیم‌گیر برای قیمت خودروها شورای رقابت است. اظهارنظرهای غیر کارشناسی موجب التهاب در بازار می‌شود. در حال اجرای تکلیف قانونی هستیم.

شورای رقابت: برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت خودرو نداریم

توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت :

شورا متولی قیمت‌گذاری و تعیین دستورالعمل قیمت خودروهاست؛ این موضوع هنوز تغییری نکرده است.

همچنان نهاد تصمیم‌گیر برای قیمت خودروها شورای رقابت است.

اظهارنظرهای غیر کارشناسی موجب التهاب در بازار می‌شود.

در حال اجرای تکلیف قانونی هستیم.


جدیدترین خبرها