رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درآمد ۵۰۰ میلیونی از تصادف ساختگی

درآمد ۵۰۰ میلیونی از تصادف ساختگی قاضی اجرای احكام ناحیه ۳۶ تهران: در یکی از پرونده‌‌های تصادف ساختگی، سركرده باند در ۶ ماه درآمدی بیش از ۵۰۰ میلیون به دست آورده بود. معمولا تصادفات ساختگی، صحنه سازی برای دریافت خسارت  از محل بیمه بدنه اتومبیل یا دریافت خسارت از محل بیمه شخص ثالث و بیمه […]

درآمد ۵۰۰ میلیونی از تصادف ساختگی

قاضی اجرای احكام ناحیه ۳۶ تهران:

در یکی از پرونده‌‌های تصادف ساختگی، سركرده باند در ۶ ماه درآمدی بیش از ۵۰۰ میلیون به دست آورده بود.

معمولا تصادفات ساختگی، صحنه سازی برای دریافت خسارت  از محل بیمه بدنه اتومبیل یا دریافت خسارت از محل بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده است.

افرادی که در تصادفات ساختگی جرحی باندی صدمه می‌بینند عموما افراد معتاد و از خانواده‌های فقیر هستند که توسط سرکرده باند سر آن‌ها کلاه می‌رود.