رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وام ۵۵۰ میلیونی شامل پروژه‌های خودمالکی نمی‌شود

وام ۵۵۰ میلیونی شامل پروژه‌های خودمالکی نمی‌شود بانک مرکزی: در راستای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد جامعه مقرر شد صرفا سقف تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن در تمامی شهرهای کشور به‌صورت یکسان به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یابد. افزایش سقف تسهیلات یادشده صرفا شامل پروژه‌های حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه تامین و به […]

وام ۵۵۰ میلیونی شامل پروژه‌های خودمالکی نمی‌شود

بانک مرکزی:

در راستای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد جامعه مقرر شد صرفا سقف تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن در تمامی شهرهای کشور به‌صورت یکسان به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یابد.

افزایش سقف تسهیلات یادشده صرفا شامل پروژه‌های حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه تامین و به متقاضیان عرضه می‌شود بوده و پروژه‌های خودمالک شهری یا روستایی مشمول افزایش سقف و کاهش نرخ سود تسهیلات مذکور نمی‌باشند.