رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست کارگران برای بازنگری مزد بررسی می‌شود

درخواست کارگران برای بازنگری مزد بررسی می‌شود وزیر کار: اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستور کار قرار می گیرد. درخواست بازنگری مزد ابتدا در کمیسیون های کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای عالی […]

درخواست کارگران برای بازنگری مزد بررسی می‌شود

وزیر کار:

اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستور کار قرار می گیرد.

درخواست بازنگری مزد ابتدا در کمیسیون های کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای عالی کار مطرح شود