رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرگ رئیس گروه واگنر تایید شد

مرگ رئیس گروه واگنر تایید شد کمیتهٔ تحقیقات روسیه: هویت قربانیان سقوط هواپیما از جمله رئیس گروه واگنر با آزمایش دی‌ان‌ای تایید شد.

مرگ رئیس گروه واگنر تایید شد

کمیتهٔ تحقیقات روسیه:

هویت قربانیان سقوط هواپیما از جمله رئیس گروه واگنر با آزمایش دی‌ان‌ای تایید شد.