رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون وزارت ورزش: جوایز ورزشکاران به اندازه قوری و کتری نیست که شهرداری یا شورای شهر فلان جا به ورزشکار داده

معاون وزارت ورزش: جوایز ورزشکاران به اندازه قوری و کتری نیست که شهرداری یا شورای شهر فلان جا به ورزشکار داده سال قبل وزارت ورزش حدود سه میلیارد تومان به قهرمانان المپیک جایزه پرداخت کرده/ عدد کمی نیست ولی هیچ وقت جایی گفته نشده سینا کلهر به جماران گفت: یک بخش جوایزی است که وزرات […]

معاون وزارت ورزش: جوایز ورزشکاران به اندازه قوری و کتری نیست که شهرداری یا شورای شهر فلان جا به ورزشکار داده

سال قبل وزارت ورزش حدود سه میلیارد تومان به قهرمانان المپیک جایزه پرداخت کرده/ عدد کمی نیست ولی هیچ وقت جایی گفته نشده

سینا کلهر به جماران گفت: یک بخش جوایزی است که وزرات ورزش و کمیته ملی المپیک به عنوان متولی اصلی ورزش کشور پرداخت می‌کند؛ که شامل جوایز پای سکو و جوایزی است که بعدها معمولا با حضور مقامات عالی پرداخت می‌شود. یک سری جوایز هم سایر نهادها پرداخت می‌کنند.

برای کسی که مدال طلا آورده حدود سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون، نقره دو میلیارد و خرده‎‌ای و برنز هم دو میلیارد تومان بوده. مجموع جوایز را عرض می‌کنم؛ یعنی چیزی که کمیته ملی المپیک پای سکو داده و چیزی که وزارت ورزش بعدا به حساب ورزشکاران واریز کرده.

کمیته ملی المپیک هم برای ورزشکارانی که مدال‌آوری دارند، به صورت ماهیانه حقوق پرداخت می‌کند؛ این حقوق‌ها از ۱۵ میلیون تومان شروع می‌شود و در بعضی موارد ممکن است به ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان هم برسد./ جماران