رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنایه عبدی به مسئولین

کنایه عبدی به مسئولین: کلا پول را حذف کنید تا قیمت‌ها کنترل شود!

کنایه عبدی به مسئولین:

کلا پول را حذف کنید تا قیمت‌ها کنترل شود!