رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمامی افراد مشغول به کار در آموزش و پرورش حتی مدارس غیردولتی از نظر «اعتقادی و سیاسی» گزینش می‌شوند

تمامی افراد مشغول به کار در آموزش و پرورش حتی مدارس غیردولتی از نظر «اعتقادی و سیاسی» گزینش می‌شوند/ توضیحات رئیس هسته گزینش الموسوی رئیس هسته گزینش وزارت آموزش و پرورش گفت: به دلیل حساسیت بالای شغل معلمی گزینش در محورهای اخلاقی، اعتقادی و سیاسی اعلام نظر می‌کند و گزینش علمی این افراد قبل از […]

تمامی افراد مشغول به کار در آموزش و پرورش حتی مدارس غیردولتی از نظر «اعتقادی و سیاسی» گزینش می‌شوند/ توضیحات رئیس هسته گزینش

الموسوی رئیس هسته گزینش وزارت آموزش و پرورش گفت: به دلیل حساسیت بالای شغل معلمی گزینش در محورهای اخلاقی، اعتقادی و سیاسی اعلام نظر می‌کند و گزینش علمی این افراد قبل از این مرحله اتفاق می‌افتد.

برای تربیت و پرورش دانش‌آموزان متعهد و متدین باید در جذب نیروی انسانی دقت بیشتری کرد.