رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش کنایه آمیز عضو شورای شهر تهران به تغییرات پی در پی در معاونت حمل و نقل شهرداری

واکنش کنایه آمیز عضو شورای شهر تهران به تغییرات پی در پی در معاونت حمل و نقل شهرداری دعا می‌کنیم عُمر تصدی این معاون که مطلوب آقای خاص است دو ساله باشد و البته موفق!

واکنش کنایه آمیز عضو شورای شهر تهران به تغییرات پی در پی در معاونت حمل و نقل شهرداری

دعا می‌کنیم عُمر تصدی این معاون که مطلوب آقای خاص است دو ساله باشد و البته موفق!