رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موسوی لاری: اخراج اساتید یک تکه از پازل خالص‌سازی است

موسوی لاری: اخراج اساتید یک تکه از پازل خالص‌سازی است اگر جلوی این بیماری گرفته نشود، مثل موریانه ریشه‌های نظام و انقلاب را می‌خورد در همه مسائل اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و بی اعتمادی جامعه به مجموعه نظام اثر می‌گذارد عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات: متأسفانه این فضا در کشور هست که کارشناسان، اساتید، […]

موسوی لاری: اخراج اساتید یک تکه از پازل خالص‌سازی است

اگر جلوی این بیماری گرفته نشود، مثل موریانه ریشه‌های نظام و انقلاب را می‌خورد

در همه مسائل اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و بی اعتمادی جامعه به مجموعه نظام اثر می‌گذارد

عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات: متأسفانه این فضا در کشور هست که کارشناسان، اساتید، نیروهای خلاق و مدیران را به شکل و بهانه‌ای از گردونه خارج می‌کنند. این بیماری است که اگر جلوی آن گرفته نشود، مثل یک موریانه ریشه‌های نظام و انقلاب را می‌خورد.

در همه چیز تأثیر دارد و فقط در مهاجرت نخبگان نیست. در همه مسائل اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و بی اعتمادی جامعه به مجموعه نظام اثر می‌گذارد. کار بسیار ناشایستی است که متأسفانه دارد انجام می‌شود./ جماران


جدیدترین خبرها