رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد لاریجانی از انقلابی های کاسب کار صحیح است؛ اما نظرِ خودِ لاریجانی در مورد تقسیم‌ها پست‌ها در کشور چیست؟

انتقاد لاریجانی از انقلابی های کاسب کار صحیح است؛ اما نظرِ خودِ لاریجانی در مورد تقسیم‌ها پست‌ها در کشور چیست؟ فقط دایره را قدری گشاده‌تر بگیرند تا شامل همراهان وی هم بشود؟ احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: علی لاریجانی: “انقلابیِ کاسب کار می‌گوید ما انقلابی هستیم و همه […]

انتقاد لاریجانی از انقلابی های کاسب کار صحیح است؛ اما نظرِ خودِ لاریجانی در مورد تقسیم‌ها پست‌ها در کشور چیست؟ فقط دایره را قدری گشاده‌تر بگیرند تا شامل همراهان وی هم بشود؟

احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت:

علی لاریجانی: “انقلابیِ کاسب کار می‌گوید ما انقلابی هستیم و همه پُست‌ها را باید ما بگیریم.”

انتقاد کاملاً به‌جا و اصولی و صحیحی است. اما من دوست دارم بدانم که نظرِ خودِ آقای لاریجانی در مورد تقسیم‌ها پست‌ها در کشور چیست؟ آیا نظرِ وی این است که عموم پست‌های اجرایی و تقنینی و قضایی و نظامی و تخصصی و مدنی، بدون کوچکترین تبعیض اعتقادی و سیاسی و قومی براساس صلاحیت تک تک ایرانیان و بنا به میزان حمایت مردم از آنها توزیع شود و یا اینکه فقط دایره را قدری گشاده‌تر بگیرند تا شامل همراهان وی هم بشود؟

اگر نظر آقای لاریجانی مورد نخست است، به صراحت و بدون لکنت زبان آن را اعلام کنند تا او را در شمار سیاست‌ورزان قائل به لزوم تسلط “نگاه ملی” به امر حکمرانی، تقسیم‌بندی کنیم، اما اگر نظرش مورد دوم است، در آن صورت باید گفت؛ آب در هاون می‌کوبد، زیرا با همان منطقی که وی دیگر ایرانیان را از حق مشارکتِ کامل سیاسی محروم می‌داند، “انقلابی‌های کاسب‌کار” نیز با همین منطق، وی و همفکرانش را از دایره بیرون می‌دانند!

وقتی اصل تبعیض به رسمیت شناخته شد، طبیعی است که حد یقف هم نداشته باشد و “خالص‌سازی” را به منتهی درجۀ خود برساند!