رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: دولت سیزدهم به دنبال کوچک کردن دامنه فقر است

نماینده مجلس: دولت سیزدهم به دنبال کوچک کردن دامنه فقر است عباسی دوانی نماینده کازرون و کوه چنار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت طی ۲ سال گذشته در میان مردم بوده است، گفت: دولت سیزدهم به دنبال کاهش فاصله طبقاتی و کوچک کردن دامنه فقر در جامعه است. مشی رهبری اینگونه است […]

نماینده مجلس: دولت سیزدهم به دنبال کوچک کردن دامنه فقر است

عباسی دوانی نماینده کازرون و کوه چنار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت طی ۲ سال گذشته در میان مردم بوده است، گفت: دولت سیزدهم به دنبال کاهش فاصله طبقاتی و کوچک کردن دامنه فقر در جامعه است.

مشی رهبری اینگونه است که ایشان همیشه از دولت مستقر جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند اما کاستی‌ها را نیز تذکر می‌دهند.

رئیس جمهور دولت سیزدهم طی ۲ سال گذشته ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مردم داشته به نحوی که به همه استانها یک بار سفر کرده و دور دوم سفرها نیز آغاز شده است.


جدیدترین خبرها