رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیحات وزارت علوم درباره اخراج اساتید دانشگاه

توضیحات وزارت علوم درباره اخراج اساتید دانشگاه: ۷ نفر به دلیل رکود علمی و ۲ نفر به دلیل پاسخ منفی استعلام مراجع امنیتی در وضعیت «قطع همکاری» قرار گرفتند وزارت علوم درباره موضوع «قطع همکاری» اساتید دانشگاه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، اینفوگرافی درباره تعداد و نحوه قطع همکاری با برخی اعضای هیات علمی منتشر کرد. براساس […]

توضیحات وزارت علوم درباره اخراج اساتید دانشگاه:

۷ نفر به دلیل رکود علمی و ۲ نفر به دلیل پاسخ منفی استعلام مراجع امنیتی در وضعیت «قطع همکاری» قرار گرفتند

وزارت علوم درباره موضوع «قطع همکاری» اساتید دانشگاه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، اینفوگرافی درباره تعداد و نحوه قطع همکاری با برخی اعضای هیات علمی منتشر کرد.

براساس این اینفو، ۷ نفر از ۵۸ عضو هیات علمی دانشگاه‌ها به دلیل رکود علمی یا عدم تبدیل وضعیت و یا از دست دادن صلاحیت علمی و عمومی و ۲ نفر دیگر به دلیل پاسخ منفی استعلام از نهاد‌ها و مراجع امنیتی در وضعیت قطع همکاری با دانشگاه‌ها قرار گرفتند./ مهر


جدیدترین خبرها