رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خودروهای کارکرده از کسب مجوز از سازمان استاندارد و محیط زیست معاف شدند

خودروهای کارکرده از کسب مجوز از سازمان استاندارد و محیط زیست معاف شدند سازمان ملی استاندارد، دستورالعمل واردات خودروهای کارکرده و لیست برندهای مجاز که می‌توانند وارد کشور شوند را منتشر کرد. بر اساس این دستورالعمل، خودروهای کارکرده از کسب مجوز از سازمان استاندارد و محیط زیست معاف شدند.

خودروهای کارکرده از کسب مجوز از سازمان استاندارد و محیط زیست معاف شدند

سازمان ملی استاندارد، دستورالعمل واردات خودروهای کارکرده و لیست برندهای مجاز که می‌توانند وارد کشور شوند را منتشر کرد.

بر اساس این دستورالعمل، خودروهای کارکرده از کسب مجوز از سازمان استاندارد و محیط زیست معاف شدند.