رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۴۶ میلیون لیتر بنزین وارداتی ترخیص شد

۴۶ میلیون لیتر بنزین وارداتی ترخیص شد دادستان خوزستان: اجازه ترخیص محموله ۴۶ میلیون لیتری بنزین وارداتی سال ۱۴۰۱ پس از ورود دادستانی مرکز استان و پس از استانداردسازی و اخذ گواهی اداره استاندارد، از بندر امام خمینی (ره) استان صادر شد.

۴۶ میلیون لیتر بنزین وارداتی ترخیص شد

دادستان خوزستان:

اجازه ترخیص محموله ۴۶ میلیون لیتری بنزین وارداتی سال ۱۴۰۱ پس از ورود دادستانی مرکز استان و پس از استانداردسازی و اخذ گواهی اداره استاندارد، از بندر امام خمینی (ره) استان صادر شد.