رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنعانی: امکان مذاکره باواسطه در نیویورک وجود دارد

کنعانی: امکان مذاکره باواسطه در نیویورک وجود دارد سخنگوی وزارت خارجه: در خصوص مذاکرات تیم ایرانی در حاشیه سازمان ملل متحد گفت: فرصت بسیار خوبی است برای دیدارها و گفتگوهای مختلف. رییس جمهور دیدارهای دوجانبه ای خواهند داشت. ایران در ارتباط با استیفای حقوق ملت به مسیر دیپلماسی پایبند است و از فرصت ها استفاده […]

کنعانی: امکان مذاکره باواسطه در نیویورک وجود دارد

سخنگوی وزارت خارجه:
در خصوص مذاکرات تیم ایرانی در حاشیه سازمان ملل متحد گفت: فرصت بسیار خوبی است برای دیدارها و گفتگوهای مختلف. رییس جمهور دیدارهای دوجانبه ای خواهند داشت.

ایران در ارتباط با استیفای حقوق ملت به مسیر دیپلماسی پایبند است و از فرصت ها استفاده خواهد کرد و از انجام مذاکره برای بازگشت همه طرف ها به برجام ملاحظه محدود کننده نداریم.

امکان انجام مذاکرات با واسطه ها وجود دارد. اما باید تاکید کرد که تلاش ایران برای رفع تحریمها محدود به مسیر مذاکرات برجامی نخواهد بود.