رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت امور خارجه: منابع آزادشده ایران در دسترس بانک مرکزی است

وزارت امور خارجه: منابع آزادشده ایران در دسترس بانک مرکزی است وزارت امور خارجه با اشاره به آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران در کره جنوبی اعلام کرد: این منابع در دسترس بانک مرکزی قرار دارد و بنا به صلاح‌دید مراجع ذی‌ربط و بر اساس نیازها و اولویت‌های کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وزارت امور خارجه: منابع آزادشده ایران در دسترس بانک مرکزی است

وزارت امور خارجه با اشاره به آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران در کره جنوبی اعلام کرد: این منابع در دسترس بانک مرکزی قرار دارد و بنا به صلاح‌دید مراجع ذی‌ربط و بر اساس نیازها و اولویت‌های کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.