رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


باقری: گفت‌وگوی صریحی با انریکه مورا در نیویورک داشتم

باقری: گفت‌وگوی صریحی با انریکه مورا در نیویورک داشتم معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان اینکه گفت‌وگوهای صریحی در مورد بسیاری از حوزه‌های روابط ایران و اتحادیه اروپا و تحولات مربوط به مذاکرات رفع تحریم با انریکه مورا داشته، گفت: رایزنی‌ها در آینده، ادامه خواهد داشت.

باقری: گفت‌وگوی صریحی با انریکه مورا در نیویورک داشتم

معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان اینکه گفت‌وگوهای صریحی در مورد بسیاری از حوزه‌های روابط ایران و اتحادیه اروپا و تحولات مربوط به مذاکرات رفع تحریم با انریکه مورا داشته، گفت: رایزنی‌ها در آینده، ادامه خواهد داشت.