رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی

تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲ تمدید می‌شود.

تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:

مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲ تمدید می‌شود.


جدیدترین خبرها