رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صحرایی: حجمی از کتب درسی بهتر است حذف شود

صحرایی: حجمی از کتب درسی بهتر است حذف شود وزیر آموزش‌ و پرورش: برخی نیروهای خرید خدماتی حقوق سال گذشته را نگرفته‌اند. حجمی از کتب درسی اضافه بوده و بهتر است حذف شود. اگر سهم هنرستان‌ها اضافه شود، باید تجهیزات هنرستان‌ها قوی شود. شرمنده آن دانش‌آموز هنرستانی در رشته برق هستم که به‌جای سیم، کاموا […]

صحرایی: حجمی از کتب درسی بهتر است حذف شود

وزیر آموزش‌ و پرورش:
برخی نیروهای خرید خدماتی حقوق سال گذشته را نگرفته‌اند.

حجمی از کتب درسی اضافه بوده و بهتر است حذف شود.

اگر سهم هنرستان‌ها اضافه شود، باید تجهیزات هنرستان‌ها قوی شود.

شرمنده آن دانش‌آموز هنرستانی در رشته برق هستم که به‌جای سیم، کاموا دستش می‌دهند.

باید راهی که باعث بازماندگی از تحصیل شده است را ببندیم.


جدیدترین خبرها