رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف: مولدسازی در لایحه برنامه هفتم تبدیل به قانون شد

قالیباف: مولدسازی در لایحه برنامه هفتم تبدیل به قانون شد رئیس مجلس: در طول ۱۲ سال گذشته در خصوص مولدسازی، قانون وجود داشته است اما در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز مصوبه سران قوا در خصوص هیات عالی مولدسازی، به قانون تبدیل شده است.

قالیباف: مولدسازی در لایحه برنامه هفتم تبدیل به قانون شد

رئیس مجلس:
در طول ۱۲ سال گذشته در خصوص مولدسازی، قانون وجود داشته است اما در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز مصوبه سران قوا در خصوص هیات عالی مولدسازی، به قانون تبدیل شده است.


جدیدترین خبرها