رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حساب‌های سپرده بانکی راکد بسته می‌شود

حساب‌های سپرده بانکی راکد بسته می‌شود نمایندگان مجلس، بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کردند تا نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد اقدام کنند./ایسنا

حساب‌های سپرده بانکی راکد بسته می‌شود

نمایندگان مجلس، بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کردند تا نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد اقدام کنند./ایسنا