رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توافق بغداد با تهران برای پرداخت بدهی‌اش به شیوه جدید

توافق بغداد با تهران برای پرداخت بدهی‌اش به شیوه جدید رئیس بانک مرکزی عراق: توافقی بر سر تسویه بدهی‌های گازی عراق به ایران از طریق شیوه‌ای جدید حاصل شده است و بدهی‌های عراق به ایران از این طریق پرداخت خواهد شد.

توافق بغداد با تهران برای پرداخت بدهی‌اش به شیوه جدید

رئیس بانک مرکزی عراق:
توافقی بر سر تسویه بدهی‌های گازی عراق به ایران از طریق شیوه‌ای جدید حاصل شده است و بدهی‌های عراق به ایران از این طریق پرداخت خواهد شد.