رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خرید و فروش ارز خارج از مقررات بانک مرکزی ممنوع شد

خرید و فروش ارز خارج از مقررات بانک مرکزی ممنوع شد نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی را ممنوع اعلام کردند.

خرید و فروش ارز خارج از مقررات بانک مرکزی ممنوع شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی را ممنوع اعلام کردند.