رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیب نامه مجمع تشخیص به رهبری درباره اسناد غیر رسمی

تکذیب نامه مجمع تشخیص به رهبری درباره اسناد غیر رسمی آملی‌لاریجانی: چرا دروغ می‌گویید؟ حرف حکیمانه و مدبرانه‌ای مطرح شده است. حرف به این قوت، منطق و حکمت چرا آتش به جان شما انداخته است؟ ما نه جلسه داشتیم و نه نامه نوشته‌ایم. برخی فضا درست می‌کنند.

تکذیب نامه مجمع تشخیص به رهبری درباره اسناد غیر رسمی

آملی‌لاریجانی:
چرا دروغ می‌گویید؟

حرف حکیمانه و مدبرانه‌ای مطرح شده است. حرف به این قوت، منطق و حکمت چرا آتش به جان شما انداخته است؟

ما نه جلسه داشتیم و نه نامه نوشته‌ایم.

برخی فضا درست می‌کنند.