رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاشینیان حاکمیت جمهوری آذربایجان بر قره‌باغ را به رسمیت شناخت

پاشینیان حاکمیت جمهوری آذربایجان بر قره‌باغ را به رسمیت شناخت شورای اتحادیه اروپا گزارش داد که نخست‌وزیر ارمنستان در نشست گرانادا بیانیه‌ای را امضا کرد که در آن مساحت آذربایجان را ۸۶.۶ هزار کیلومتر مربع که شامل قره‌باغ می‌شود، به رسمیت شناخته است.

پاشینیان حاکمیت جمهوری آذربایجان بر قره‌باغ را به رسمیت شناخت

شورای اتحادیه اروپا گزارش داد که نخست‌وزیر ارمنستان در نشست گرانادا بیانیه‌ای را امضا کرد که در آن مساحت آذربایجان را ۸۶.۶ هزار کیلومتر مربع که شامل قره‌باغ می‌شود، به رسمیت شناخته است.